Építész iroda

 Az Egri Építész Iroda 1993-ban jött létre kft. formában. Négy alapító-tulajdonosa: Thoma Emőke, Dely György, Fohl Károly   építészek és Styaszny Sándor statikus mester az állami tervező vállalatok felbomlása után egy olyan szakmai közösség kialakítását tűzte ki célul, ami az indulás óta biztosítja a magas színvonalon történő településtervezési, építészeti, belsőépítészeti tervezési munka folytatását. Ezek a keretek adtak lehetőséget arra is, hogy az iroda profilja, a szakmán belüli tevékenységek széles spektrumát fogja át az építészet-elméleti, oktatási, szakmapolitikai irányoktól az épületszerkezeti-fejlesztési kérdésekig. Az tulajdonosok -úgy is mint az MÉSZ regionális csoportjaként megalakuló Egri Építész Kör és a Heves Megyei Építész Kamara alapító tagjai- régió szakmai közéletének kialakítását fontos szempontként kezelték. Az állandó szaktervezői kör megléte ennek a felelősségvállalásnak köszönhetően a megrendelések pontos teljesítésének garanciája lett. A cég azóta a szerkezettervező irány önállósodása mellett, változatlan formában működik.


Az építészet végeredményét tekintve tárgyi kultúránk olyan speciális része melynek értelmezése, teoretikus megközelítése-megalapozása időről-időre változik. A szolgáltatás pragmatizmusra hajló hangsúlyozásától a társadalmi reformokat felvállaló mindent megmondó építészetig; történetiséget a múltba-nézéssel egyenlősítő értelmezéstől a futurista víziókig a funkcionális-formális; lokális-globális viselkedések végpontjai között az építészeti habitus számtalan árnyalata létezik.
Magunk részéről ezek tudomásulvételén túl az építészet kommunikációban betöltött szerepét hangsúlyozva viszonyulunk szakmánk gyakorlásához nem feledve hogy az építészet nem végcél.
A tervezési folyamat során megrendelőinkkel kialakított kapcsolatban ennek artikulálására törekszünk.